Εκτύπωση

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Τα ζητήματα της οικολογίας και του περιβάλλοντος βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή και δράση του ανθρώπου ιστορικά, στηρίχτηκε αποκλειστικά στη διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, τόσο για την επιβίωση του όσο και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Με την καπιταλιστική ανάπτυξη, οι παραγωγικές σχέσεις στηρίχτηκαν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και στην εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, με βασικό στόχο το κέρδος και κύριο αποτέλεσμα τη συσσώρευση κεφαλαίου. Αυτό αντανακλάται σήμερα στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση και στην επιδείνωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, με κύριες επιπτώσεις την άδικη κατανομή του πλούτου, τη συσσώρευση φτώχειας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη, την τρομακτική κλιματική αλλαγή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας. Η ΠΕΟ θεωρεί ότι χρειάζεται ένα αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης, όπου οι άνθρωποι και το φυσικό περιβάλλον στο σύνολο τους, να συνυπάρχουν αρμονικά.

 

Στη χώρα μας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν οξυνθεί ως αποτέλεσμα του βίαιου και αφύσικου διαχωρισμού του κυπριακού οικοσυστήματος που έφερε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Σε συνδυασμό με την άναρχη ανάπτυξη, την ύπαρξη και δραστηριότητα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο και την απουσία για δεκαετίες μιας συνεπούς και ολοκληρωμένης κρατικής πολιτικής ρύθμισης έχουν οδηγήσει στη συσσώρευση πολλών περιβαλλοντικών και οικολογικών προβλημάτων στον τόπο μας.

 

Η ΠΕΟ, πιστή στην παράδοση της συνδικαλιστικής οργάνωσης που αναπτύσσει πλούσια και ευρεία κοινωνική και πολιτική παρέμβαση και δραστηριότητα, δεν μένει αμέτοχη. Ο αγώνας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας, κατά τη δική μας αντίληψη, σημαίνει αφενός αδιάκοπη διεκδίκηση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας και αφετέρου βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

 

Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης αντιμετωπίζουμε με προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια τα ζητήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της όξυνσης των οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αναδεικνύουμε την ταξική διάσταση του γενικότερου περιβαλλοντικού και οικολογικού ζητήματος. Προβάλουμε και διεκδικούμε λύσεις των προβλημάτων με αφετηρία πάντα το αναμφίβολο γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα πλήττουν κατά κύριο λόγο τα χαμηλού εισοδήματος κοινωνικά στρώματα.

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε αξιόλογη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα οικολογικά θέματα. Παράλληλα και παρά τα συσσωρευμένα προβλήματα 10ετιών, προωθήθηκαν προς επίλυση σειρά σημαντικών ζητημάτων. Το Ενεργειακό και η εξόρυξη  Φυσικού Αερίου, η σταδιακή προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Διαχειριστικό σχέδιο Ακάμα, το Συγκοινωνιακό, η μερική προώθηση Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων, η διεκδίκηση του δικαιώματος της Κύπρου να κηρυχθεί Ζώνη Ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, η νομοθεσία για Ενιαία διαχείριση Υδάτων, κλπ.

 

Βασικοί άξονες που θέτει η ΠΕΟ στις διεκδικήσεις της για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος είναι:

 

  • Σχεδιασμός μίας βιώσιμης ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη και να προσαρμόζεται στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους του τόπου μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενεργειακούς και υδάτινους πόρους.
  • Βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με την αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής.
  • Βελτίωση των συνθηκών στέγασης των εργαζομένων με την ενίσχυση των μέτρων στήριξης των χαμηλού εισοδήματος κοινωνικών στρωμάτων για την εξασφάλιση κατοικίας ψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών.
  • Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με πολεοδομικό ανασχεδιασμό που να ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια, να δίνει έμφαση στην ανάπλαση και αναδιαμόρφωση των δημόσιων υπαίθριων χώρων, να δημιουργεί περισσότερους χώρους πρασίνου και να αναβαθμίζει την κοινωνική και πολιτιστική υποδομή των κατοικημένων περιοχών. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην ορθολογιστική και περιβαλλοντικά φιλική πολεοδομική ανάπτυξη στα τουριστικά θέρετρα της πατρίδας μας, τα οποία έχουν πληγεί από τις ξέφρενες και άναρχες αναπτύξεις του παρελθόντος.
  • Βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού πλούτου της χώρας μας, αναβάθμιση της προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της χλωρίδας και πανίδας, των υδάτινων πόρων, της ατμόσφαιρας και της θάλασσας.
  • Βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης με σχεδιασμό και δημιουργία δρόμων χωρίς να διαμελίζονται οι οικιστικές περιοχές, αλλά και με την ενίσχυση των δικτύων μαζικών συγκοινωνιών ώστε να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι στις πόλεις μας.

 

Τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Προβλήματα όπως η τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή οι δραματικές κλιματολογικές αλλαγές υπερθέρμανσης του πλανήτη μας είναι οικουμενικά και συνεπώς αναδεικνύουν την αναγκαιότητα οικουμενικής κινητοποίησης για την αντιμετώπισή τους.

 

Η περιβαλλοντική και οικολογική μας δράση διοχετεύεται και μέσα από την αντιπολεμική μας δράση, αφού αναμφίβολα ο πόλεμος συνιστά ένα άλλο σημαντικό παράγοντα πρόκλησης περιβαλλοντικών και οικολογικών προβλημάτων και καταστροφών. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, αλλά και κάθε πόλεμος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, περάν από τεράστιες ανθρωπιστικές καταστροφές, αφήνουν πίσω τους μεγάλες, ανεπανόρθωτες ίσως, ζημιές στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα.

 

Ως ΠΕΟ έχουμε θέσει τον αγώνα για την αντιμετώπιση της οικολογικής και περιβαλλοντικής καταστροφής, στις προτεραιότητες μας καθώς πρόκειται όχι μόνο για τον αγώνα των εργαζομένων, αλλά για τον αγώνα της ίδιας της ζωής και του πλανήτη μας.

 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση του λαού μας αποδίδουμε στην ανάπτυξη του οικολογικού και περιβαλλοντικού κινήματος στη χώρα μας, το οποίο θεωρούμε ως φυσιολογικό σύμμαχο του συνδικαλιστικού κινήματος. Η ανάπτυξη και η εμβάθυνση των δεσμών μας με το περιβαλλοντικό και οικολογικό κίνημα είναι μεγάλης σημασίας και βρίσκεται βεβαίως στις προτεραιότητες μας. Πολλές φορές στο παρελθόν συναντηθήκαμε στο ίδιο αγωνιστικό μετερίζι και πολύ περισσότερες φορές θα συναντηθούμε στο μέλλον. Ο αγώνας για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας.

 

Το ζήτημα αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό και ο βαθμός οργάνωσης, των δυνάμεων που αντιστέκονται στην καταστροφική πορεία που ακολουθείται, αναμένεται να κρίνει το μέλλον που θα βιώσουν οι επερχόμενες γενιές. Είναι γι’ αυτό το λόγο που επιβάλλεται και η δική μας πιο ενεργή εμπλοκή, στα ζητήματα του περιβάλλοντος.

 

Η ΠΕΟ συμμετείχε σε διάφορες πρωτοβουλίες που οργανώθηκαν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης. Μέσα από το Γραφείο Εργατικής Νεολαίας οργανώνονται επαρχιακά εκστρατείες καθαριότητας που σκοπό έχουν κύρια να ευαισθητοποιήσουν τους νέους εργαζόμενους γύρω από τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

.
FaceBook  Twitter  

Τελευταία Νέα

ΠΕΟ ΜΕΝΟΥ