ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΑ ΠΕΟ

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

 

ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΑ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                          22953462            99875655      ΚΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΛΑΡΝΑΚΑ                                          24645620            99341542      ΣΤΕΛΛΑ Χ΄΄ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

 

ΠΕΡΒΟΛΙΑ                                      24424044                                     ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ

ΠΕΛΕΝΔΡΙ                                      24424044                                     ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ