ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΑ ΠΕΟ

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

 

ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΑ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                          22953462            99875655      ΚΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΛΑΡΝΑΚΑ                                          24645620            99323639      ΕΙΡΗΝΗ

 

ΠΕΡΒΟΛΙΑ                                          24424044                                   ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

ΠΕΛΕΝΔΡΙ                                          24424044                                   ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ