ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ

 

Στις 21 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της συν/σάς Σωτηρούλας Χαραλάμπους αναπληρωτή γενικού γραμματέα της ΠΕΟ, συνέδρια του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την συνεδρία ήταν και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του οργανωτικού και οικονομικού πλάνου του 2016 και η έγκριση του πλάνου του 2017, καθώς και τα αποτελέσματα Παγκύπριας έρευνας ανάμεσα στα μέλη της συντεχνίας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς της προς τα μέλη της.

 

Όσον αφορά την εκτίμηση για το πλάνο του 2016 έχουν χαρακτηριστεί από το Δ.Σ. ως πολύ ικανοποιητικά και ελπιδοφόρα για το μέλλον. Μέσα σε πολύ  δύσκολες οικονομικές συνθήκες αλλά και σε ένα κλίμα αμφισβήτησης αξιών και θεσμών, η συντεχνία κατόρθωσε να καλύψει τους βασικούς τομείς του πλάνου όπως της σύνδεσης και οικονομικής τακτοποίησης των μελών υπερκαλύπτοντας τον στόχο κατά 105% καθώς και τον στόχο της οργάνωσης νέων μελών με ποσοστό 194%. Πολύ καλά αποτελέσματα είχαμε και στους υπόλοιπους στόχους του πλάνου με εξαίρεση της οργάνωσης των νέων επιχειρήσεων.

 

Τα συμπεράσματα της Παγκύπριας έρευνας στις διαστάσεις ποιότητας παροχής υπηρεσιών της συντεχνίας με βάση τα ευρήματα, σε γενικές γραμμές τα μέλη της ΠΑΣΕΥ είναι ικανοποιημένα από το επίπεδο που τους προσφέρετε. Όσον αφορά το έμμισθο στελεχιακό προσωπικό αναφορικά με την επαγγελματική τους κατάρτιση, την τεχνογνωσία, το περιεχόμενο και την συχνότητα της επιθεώρησης στους χώρους εργασίας, την ευγένεια, την ειλικρίνεια και την ετοιμότητα τους να επιλύσουν οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζουν τα μέλη της, οι θετικές γνώμες είναι σε ψηλά ποσοστά.

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε κάποιες αδυναμίες που έχει η συντεχνία που αφορούν την διαχείριση της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα θέματα ενημέρωσης και εμπλοκής των στελεχών, η εκπαίδευση των μελών μέσω σεμιναρίων με κατεύθυνση την προέλευση και τον επαγγελματικό τομέα των μελών. Η γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση των δραστηριοτήτων της συντεχνίας ιδιαίτερα σε θέματα, που αφορούν τον κλάδο απασχόλησης του κάθε μέλους ξεχωριστά και η προσπάθεια ανατροπής της άποψης της κοινής γνώμης ότι όλοι είμαστε το ίδιο, πράγμα το οποίο δυσκολεύει ή εξουδετερώνει το στοιχείο της δημιουργικής σύγκρισης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον.

 

Το Δ.Σ. εκτιμά ότι πέραν των καλών αποτελεσμάτων του πλάνου το σημαντικότερο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι σε ένα εχθρικό περιβάλλον όπως αυτό εξελίχθηκε στις εργασιακές σχέσεις ,το κίνημα της ΠΕΟ με την σοβαρότητα και την υπεύθυνη στάση του στο χειρισμό των εργατικών ζητημάτων, μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της, παίρνοντας τις σωστές πολιτικές αποφάσεις όχι μόνον κατόρθωσε να διατηρηθούν ζωντανές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά να περνά και στην αντεπίθεση διεκδικώντας επαναφορά  όσων είχαν οργανωμένα παραχωρηθεί την κρίσιμη περίοδο από το 2013 μέχρι το 2015.Οσον αφορά το πλάνο του 2017 θεωρείτε φιλόδοξο αλλά πραγματοποιήσιμο δεδομένου ότι οι μηχανισμοί της συντεχνίας θα εργαστούν με τον ίδιον ζήλο όπως το 2016.

 

 

Σε δηλώσεις του στο Ε.Β. ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΕΥ Σάββας Τούλουπος εξέφρασε την ικανοποίηση του τόσο για τα καλά οργανωτικά αποτελέσματα  του 2016 όσο και για τα συμπεράσματα της Παγκύπριας έρευνας της συντεχνίας και ευχαρίστησε και συγχάρηκε όλα τα στελέχη της συντεχνίας ιδιαίτερα τα εθελοντικά που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στην προσπάθεια για κάλυψή των στόχων του πλάνου και ταυτόχρονα τους καλεί να εργαστούν με τον ίδιο ζήλο και πάθος για υλοποίηση  με ανάλογη επιτυχία και του πλάνου του 2017.

 

Σε παρέμβαση της στην συνεδρία η συν/σσά Σωτηρούλα Χαραλάμπους μετέφερε στο συμβούλιο την στήριξη της ηγεσίας του κινήματος σε καθημερινή βάση προς το συμβούλιο και τα μέλη της συντεχνίας και έκφρασε την ικανοποίηση της ΠΕΟ για τα αποτελέσματα του πλάνου αναφέροντας ότι παρόμοιά ή και καλύτερα είχανε σχεδόν όλες οι συντεχνίες του κινήματος διατηρώντας την ΠΕΟ διαχρονικά ως την μεγαλύτερη και μαζικότερη συντεχνία του  τόπου.

 

 

Γραφείο τύπου ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ.

 


Εκτύπωση   Email