ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΠΑΣΥΔΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

Πραγματοποιήθηκε χθες έκτακτη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας των Συντεχνιών ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ για εξέταση των τελευταίων εξελίξεων στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως συγκληθεί έκτακτη συνδιάσκεψη των εκλελεγμένων αντιπροσώπων των Συντεχνιών μας την ερχόμενη Πέμπτη 07/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο οίκημα της ΣΕΚ στην Λευκωσία  η οποία θα ασχοληθεί με τα εξής θέματα:

  • Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την εξεύρεση επενδυτή στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα,
  • Έγκριση περαιτέρω ενεργειών και επαφών που πρέπει να γίνουν εκ μέρους των Συντεχνιών μας με τον ιδιοκτήτη με στόχο τη διασαφήνιση του μέλλοντος των εργαζομένων.
  • Σε περίπτωση που από τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν, διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, να εξουσιοδοτηθούν οι γραμματείες των Συντεχνιών για τη λήψη άμεσων δυναμικών μέτρων.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στη ΣΚΤ, παρά τις οποιεσδήποτε φήμες κυκλοφορούν,  να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από τις Συντεχνίες τους και να περιμένουν επίσημη ενημέρωση ούτως ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί όλοι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν.

 

 

05 Ιουνίου 2018


Εκτύπωση   Email