ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΟ , ΣΕΚ ΚΑΙ ΠΑΣΥΔΥ

ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 Στην σύνοδο έγινε εκτενής αναφορά στις τρέχουσες εξελίξεις για το Συνεργατικό Κίνημα.

Επίσης έγινε ενημέρωση στα μέλη των Συμβουλίων για την πορεία των διαπραγματεύσεων η οποία βρίσκεται στην μεσολοβητική υπηρεσία του Υπουργείου εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

Με ζητήματα όπως η συνομολόγηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης, ενιαίου μισθολογίου και η επαναφορά μισθών και ωφελημάτων με βάση το δικαιώμα της διαπραγμάτευσης που δίνει η έκτακτη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των συντεχνιών ΠΕΟ , ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ με το Δ.Σ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Θα ακολουθήσει κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΕΟ,ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ.

Γραφείο τύπου ΠΑΣΕΥ_ΠΕΟ
21 Απριλίου 2017.

 

 

 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email