Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΥΠΟΥ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Π.Ε.Ο. είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης τριών ιστορικών Συντεχνιών. Της ΣΕΒΕΥ ΠΕΟ που ιδρύθηκε το 1941 και έδωσε τους αγώνες της για τα προβλήματα των εργαζομένων στις Βιομηχανίες, στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, τη Παγκύπρια Συντεχνία των Εργατών Τύπου και Τυπογραφείων που ιδρύθηκε το 1938 και ενοποιήθηκε με τη Σ.Ε.Β.Ε.Υ. τον Ιούλιο 1997 και έκαμαν τη Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. Π.Ε.Ο. και τη Παγκύπρια Συντεχνία Ένδυσης και Υπόδησης που ιδρύθηκε το 1931 και τον Ιούλιο του 2002 ενοποιήθηκε με τη Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. και αποτελούν πλέον την ενοποιημένη ΣΕΒΕΤΤΥΚ που καλύπτει αυτό το ευρύ φάσμα εργαζομένων.