ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ - ΠΕΟ το 2023

Σε πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου - ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ), αποφασίστηκε η προκήρυξη εντός του 2023, του 33ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Συντεχνίας, καθώς και των Επαρχιακών Συνεδρίων όλων των Τμημάτων της.