ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ

Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ είναι μέλος: