• +22866400
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΩΝ

Εγκρίθηκε η καταρχήν συμφωνία μεταξύ των Συντεχνιών ΠΕΟ & ΣΕΚ και της Μικτής Εργατικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το καθεστώς και τους όρους εργοδότησης των Σχολικών Βοηθών των Δημόσιων νηπιαγωγείων. Σε επαρχιακές συνελεύσεις των Σχολικών Βοηθών στα Δημόσια νηπιαγωγεία που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε με σημαντική πλειοψηφία η καταρχήν συμφωνία μεταξύ των Συντεχνιών και του Υπουργείου Οικονομικών που επιτεύχθηκε μετά από αρκετές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Με την εφαρμογή της υποχρεωτικής και δωρεάν Προδημοτικής εκπαίδευσης από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 και της εργοδότησης των Σχολικών Βοηθών από τις Σχολικές Εφορείες θα καλύπτονται και θα εφαρμόζονται οι όροι εργοδότησης των συλλογικών συμβάσεων του ωρομίσθιου προσωπικού των Σχολικών Εφορειών που εντάχθηκαν. β) Η ταξινόμηση των Σχολικών Βοηθών με βάση τα καθήκοντα τους, όπως αναφέρονται στον περί Σχολικών Βοηθών νόμο του 1994 θα είναι η κλίμακα Ε2 του πίνακα κλιμάκων του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. γ) Όσες Σχολικοί Βοηθοί βρίσκονται σε σημείο χαμηλότερο του αρχικού της κλίμακας Ε2 θα ενταχθούν από 1-9-2004 στο αρχικό σημείο και θα ανελίσσονται στην κλίμακα μέχρι την κορυφή. δ) Όσες Σχολικοί Βοηθοί βρίσκονται σε ενδιάμεσο σημείο της κλίμακας Ε2 θα ενταχθούν στο αντίστοιχο σημείο της κλίμακας και θα ανελίσσονται μέχρι την κορυφή. ε) Όσες βρίσκονται σε σημείο πέραν της κορυφής της κλίμακας Ε2 θα διατηρήσουν τις απολαβές τους ως προσωπικό ωρομίσθιο στο οποίο θα προστίθενται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα και οι γενικές αυξήσεις. στ) Η προσαύξηση θα συνεχίσει να παραχωρείται την 1ην Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Σε περίπτωση που Σχολική Βοηθός δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός χρόνου μέχρι 1ην Ιανουαρίου θα δικαιούται αναλογία της προσαύξησης με βάση τους μήνες υπηρεσίας, δεδομένου ότι έχει ελάχιστη υπηρεσία τριών μηνών. ζ) Οποιεσδήποτε αυξήσεις συμφωνηθούν πέραν της ετήσιας προσαύξησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Συντεχνιών για το κυβερνητικό ωρομίσθιο προσωπικό θα προστίθενται στην κλίμακα τόσο στην είσοδο στα ενδιάμεσα όσο και στην κορυφή. Όσον αφορά τα έτη 2004 και 2005 τυχόν αυξήσεις που θα συμφωνηθούν, νοουμένου ότι εκκρεμεί ακόμη η σύμβαση του κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού, θα δοθούν αναδρομικά σύμφωνα με την ημερομηνία που θα συμφωνηθούν. η) Σε όσες από τις Σχολικές Βοηθούς καταβάλλετο μέρος ή ολόκληρος 14ος μισθός, αυτός αφού διαιρεθεί σε 13 μήνες θα ενσωματωθεί στο συνολικό μισθό τους, ώστε να μην υπάρξει διαφοροποίηση στις συνολικές απολαβές τους. θ) Η κατανομή του ωραρίου και τα καθήκοντα εργασίας παραμένουν όπως έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ( Κ.Δ.Π. 256/94). ι) Οι πιο πάνω διευθετήσεις / ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ από 1-9-2004 ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς και ένταξης τους στις Σχολικές Εφορείες. κ) Εισάγεται ο θεσμός του Ταμείου Προνοίας από 1ης -1ου –2005 με εισφορές εργοδοτουμένου 4% και εργοδότη 5,5%. Όσες από τις Σχολικές Βοηθούς εντάχθηκαν σε Σχολικές Εφορείες που λειτουργούν εγγεγραμμένο Ταμείο Προνοίας θα ενταχθούν στα εν λόγω ταμεία. Σε όσες Σχολικούς Βοηθούς ο εργοδότης τους 'Σχολικές Αρχές' δεν έχει εγγεγραμμένο Ταμείο Προνοίας θα ενταχθούν στα Συντεχνιακά Κλαδικά Ταμεία Προνοίας σύμφωνα με τη συντεχνία της προτίμησης τους. Και στις δύο περιπτώσεις θα εφαρμόζεται το κατοχυρωμένο Ταμείο Προνοίας σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσοστά όπως τούτο ισχύει και εφαρμόζεται για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις που το ποσοστό που συνεισφέρουν τα δύο μέρη μέχρι σήμερα 'Σχολική Βοηθός και Εργοδότης' είναι μεγαλύτερο του πιο πάνω, είτε εντάσσονται στα ταμεία προνοίας των Σχολικών Εφορειών, είτε στα κλαδικά συντεχνιακά ταμεία θα συνεχίσουν με τα ψηλότερα ποσοστά. λ) Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Όλες οι Σχολικές Βοηθοί εντάσσονται από 1ης 1ου 2005 στα αντίστοιχα συντεχνιακά ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με εκατέρωθεν εισφορές εργοδοτουμένου και εργοδότη £5,20 σεντ μηνιαίως.

Μ) Συνδρομές Θα αποκόπτεται 1% από το συνολικό μισθό της Σχολικής Βοηθού για σκοπούς συνδρομής και θα εμβάζεται στη συντεχνία της επιλογής της. ν) Σύμφωνα με τον περί Σχολικών Βοηθών νόμο, στις περιπτώσεις που Σχολική Βοηθός εξυπηρετεί δύο τμήματα δικαιούται μιας επιπλέον ετήσιας προσαύξησης. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία δεν έχει παραχωρηθεί η επιπλέον ετήσια προσαύξηση θα πρέπει να ζητηθούν τα ανάλογα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας και αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος. ξ) Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών για την παραχώρηση κλιμακωτού επιδόματος για την είσπραξη διδάκτρων για παιδιά που πληρώνουν παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντα των Σχολικών Βοηθών υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι δοκιμαστικά για ένα χρόνο. Συγκεκριμένα η πρόταση προβλέπει την παραχώρηση κλιμακωτού επιδόματος στις Σχολικές Βοηθούς που θα εισπραχθούν δίδακτρα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ως εξής:α) Από 1  μέχρι 10 παιδιά - £5 το μήνα β) Από 11 μέχρι 20 παιδιά - £10 το μήνα γ) Από 21 παιδιά και άνω  -£15 το μήνα Η έκδοση των αποδείξεων θα γίνεται από τις Σχολικές Εφορείες ή Σχολικές Επιτροπές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Συντεχνιών, το αποτέλεσμα της συμφωνίας χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που τέθηκαν μέσα από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν για συζήτηση.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το αποτέλεσμα τονίζοντας ότι μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών και αγώνων των Σχολικών Βοηθών κατορθώθηκε η συνομολόγηση συλλογικής συμφωνίας με ομοιόμορφους όρους εργοδότησης για όλες τις Σχολικές Βοηθούς ανεξάρτητα από πού εργοδοτούνται. Με βάση αυτή τη συμφωνία προσφέρεται η δυνατότητα από τώρα και στο εξής στις Συντεχνίες να υποβάλλουν και να διαπραγματεύονται αιτήματα με στόχο πάντοτε τη βελτίωση των όρων και ωφελημάτων των Σχολικών Βοηθών. Ταυτόχρονα τερματίζεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων που έχουν μικρό αριθμό παιδιών όπου οι μισθοί και τα ωφελήματα ήταν συνυφασμένα με τα έσοδα από τα παιδιά.