ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο της ΠΕΟ είναι ένα από τα βασικά Γραφεία της Ομοσπονδίας που άρχισε να λειτουργεί από την ίδρυση της.

Αναβαθμίσθηκε όμως από το 1977, όποτε κι’ άρχισε η κανονική λειτουργία του μ’ υπεύθυνο έμμισθο της Ομοσπονδίας.

Η κύρια ασχολία του Κ.Μ.Γ. της ΠΕΟ είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της και η διαφώτιση κι’ ενημέρωση για εργατικά και κοινωνικά θέματα των μελών των Συντεχνιών της Ομοσπονδίας και φίλων του κινήματος.

Το Κ.Μ.Γ. διοργανώνει δεκάδες σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις για στελέχη της ΠΕΟ έμμισθα κι’ από την παραγωγή.

Η θεματολογία των σεμιναρίων και διαλέξεων καλύπτει κυρίως συνδικαλιστικά, εργατικά, κοινωνικά θέματα, Εργατικής Νομοθεσίας, Κυπριακής και Παγκόσμιας Οικονομίας, Ιστορίας του Εργατικού Κινήματος, Επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, θέματα που αφορούν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εναρμόνιση της με το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.

Πολλά προγράμματα – σεμιναρίων του Κ.Μ.Γ. γίνονται σε συνεργασία με την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ινστιτούτα Εργασίας του εξωτερικού.

Οι λέκτορες που αναλύουν τα θέματα είναι συνδικαλιστικά στελέχη, λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας κι’ άλλων Υπουργείων, καθηγητές Πανεπιστημίων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Τα προγράμματα του Κ.Μ.Γ. της ΠΕΟ παρακολουθούν περισσότερα των 2000 στελέχη της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της κάθε χρόνο.

Με την ίδρυση του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου τη ΠΕΟ, το Κ.Μ.Γ. μετατράπηκε σε Τμήμα του ΙΝΕΚ για την επιμόρφωση, κατάρτιση με προοπτική ν’ αναβαθμίσει την όλη επιμορφωτική και διαφωτιστική δραστηριότητα του. Από το 1977 Γραμματέας του Κ.Μ.Γ. είναι ο Ανδρέας Κουκουμάς ιστορικός (Μ.Α. Ιστορικών Επιστημών).