• +22866400
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ2005

 

Α..ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

 

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Ερευνών και Μελετών μέσα στο 2004 κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια που καθορίστηκαν από το Ε.Σ. μετά και από την ίδρυση και λειτουργία του αντίστοιχου Γραφείου στο Ινστιτούτο Εργασίας.

 

Το καινούργιο στη χρονιά που πέρασε είναι η δραστηριοποίηση της ομάδας συνεργατών κατά το δεύτερο εξάμηνο δίδοντας τη δική της συμβολή ιδιαίτερα στη διεκπεραίωση της έκδοσης «Κύπρος-Ε.Ε. Πορεία προς την ένταξη». Στο χρόνο που πέρασε το Γραφείο ετοίμασε μια σειρά από έγγραφα για το 24ο Συνέδριο της ΠΕΟ που έγινε το Φεβράρη, διεκπεραίωσε την έκδοση που αναφέραμε και μερικές σημαντικές μελέτες, άρθρα τρεχούσης φύσης ενώ αναμείχθηκε ενεργά στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για τη προστασία του Καταναλωτή και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας της ΠΕΟ. Πέραν τούτων ο Υπεύθυνος του Γραφείου ήταν συντονιστής του προγράμματος «Ενίσχυση της Ικανότητας των Κοινωνικών Εταίρων να αναπτύξουν και εφαρμόσουν το Κοινοτικό Κεκτημένο στα πεδία της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων» ενώ συμμετείχε σαν εκπρόσωπος της ΠΕΟ στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Γραφείο λοιπόν μέσα στο 2004 ανέπτυξε πλούσια και ποικιλόμορφη δραστηριότητα, βοηθώντας την ΠΕΟ και τις Συντεχνίες στην καθημερινή τους δουλειά αλλά και εκπροσωπώντας με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο την ΠΕΟ σε σημαντικές εξωτερικές δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες του Γραφείου κινήθηκαν στους ακόλουθους τομείς:

 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ

Το Γραφείο ετοίμασε μια σειρά από έγγραφα για το 24ο Συνέδριο της ΠΕΟ:

1.Πορεία της Διεθνούς και Κυπριακής Οικονομίας (1999-2003) 2.Το Φορολογικό Σύστημα και η Φορολογική Μεταρρύθμιση 3.Προστασία του Καταναλωτή και παρέμβαση του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 4.Η εναρμόνιση , οι πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις. 5.Ιδιωτικοποιήσεις στο Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα.

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο διεκπεραιώθηκαν επίσης

6.Η έκδοση του Γραφείου Ερευνών & Μελετών ΠΕΟ «ΚΥΠΡΟΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ    ΕΝΩΣΗ-Πορεία προς την ένταξη. Πρόκειται για τη δεύτερη     συμπληρωμένη έκδοση με όλες τις εξελίξεις, που σημειώθηκαν τα     τελευταία δύο χρόνια στην πορεία της Κύπρου προς την ένταξη, που ως     γνωστόν πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

7.Η μελέτη «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ». Στην μελέτη αναλύονται τα Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ευρώπη-τα προβλήματα και οι προοπτικές καθώς και το Σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο μ’ όλες τις παραμέτρους του.

8.«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Στην μελέτη αναλύονται οι εισαγωγές, οι εξαγωγές κατά κατηγορία προϊόντων, κατά χώρα, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του μεγάλου ελλείμματος στο Εμπορικό Ισοζύγιο.

 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πέραν των πιο πάνω το Γραφείο Ερευνών & Μελετών ετοίμασε μέσα στο 2004 διάφορα άρθρα, ενημερωτικά σημειώματα και έγγραφα τρεχούσης φύσης, τα κυριότερα των οποίων είναι:

(α) Η έννοια της παραγωγικότητας και η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της     (άρθρο).

(β) Ενημερωτικό Σημείωμα για τη τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης     Αξίας νόμου

(γ) Τιμές Καυσίμων και Ελευθεροποίηση (άρθρο)

(δ) Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη προστασία     του καταναλωτή.

(ε) ΟΝΕ και Δημοσιογραφικό έλλειμμα (άρθρο)

(στ) Ενημερωτικό σημείωμα για τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και τις       θέσεις της ΠΕΟ

(ζ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και τη συμμετοχή της ΠΕΟ (ενημερωτικό     σημείωμα)

(η) Δημοσιονομικό Ελλειμμα – Ενθαρρυντικά τα στοιχεία των πρώτων 5 μηνών      (άρθρο).

(ι) Θετική η εικόνα της οικονομίας το 2004. Καλύτερες οι προοπτικές το 2005    (άρθρο).

(κ) Εισήγηση σε εργαστήρι στην Αθήνα με θέμα: Συνδικαλιστική Εκπαίδευση και     άλλες επιμορφωτικές πρωτοβουλίες.

(λ) Υπόμνημα για τα ισχύοντα επίπεδα μισθών και άλλων πρόσθετων απολαβών     των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων (Διεκπεραιώθηκε στα     πλαίσια του Δικοινοτικού Φόρουμ).

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Μορφωτική και Διαφωτιστική Δουλειά

Το ΓΕΜ συνέχισε να παρέχει τη βοήθεια του προς το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο και προς το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕΚ) συμβάλλοντας σημαντικά στη διεκπεραίωση του προγράμματος τους. Ο υπεύθυνος του Γραφείου

-ήταν ο βασικός εισηγητής σε σεμινάρια για την Προστασία του Καταναλωτή που διοργάνωσαν διάφορες συντεχνίες καθώς και το Τμήμα Γυναικών

-βοήθησε στη συγγραφή της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕΚ «Οικονομία και Απασχόληση».

-σύνταξε το Σχέδιο Δράσης και το φυλλάδιο για τη καταπολέμηση της ακρίβειας και τη προστασία του Καταναλωτή ενώ ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στη σύσταση του Μετώπου που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΕΟ.

-Ήταν συντονιστής από μέρους της ΠΕΟ του προγράμματος «Ενίσχυση της ικανότητας των Κοινωνικών εταίρων να αναπτύξουν και εφαρμόσουν το κοινοτικό κεκτημένο στα πεδία της απασχόλησης και των Κοινωνικών Υποθέσεων». 25 συνδικαλιστικά στελέχη έτυχαν εκπαίδευσης πάνω σε διάφορα εργατικά ζητήματα, έγιναν 5 επισκέψεις εργασίας στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα και στο κλείσιμο πραγματοποιήθηκε ολοήμερο συνέδριο με θέμα: «Η κοινωνική Αντζέντα της Ε.Ε. και η Κύπρος».

-συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο το περασμένο χρόνο συνεδρίασε 4 φορές στις Βρυξέλλες.

-συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για Στατιστικές Πληροφορίες, που συνεδρίασε τον Νοέμβριο στο Λουξεμβούργο.

 

Β. ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Το περασμένο χρόνο επαναλειτούργησε η ιστοσελίδα της ΠΕΟ. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο κύριος χειριστής της ιστοσελίδας η οποία είναι διαρκώς ενημερωμένη και εμπλουτιζόμενη. Εκτός από τις πληροφορίες για την ίδρυση, την οργανωτική δομή, τα τμήματα και τις συντεχνίες της Οργάνωσης στην ιστοσελίδα υπάρχουν δεκάδες μελέτες, άρθρα, έγγραφα, ανακοινώσεις πάνω σε οικονομικά, κοινωνικά εργασιακά και άλλα ζητήματα.

Πέραν τούτων, η ιστοσελίδα διανθίζεται με ιστορικές φωτογραφίες από τους αγώνες της ΠΕΟ, φωτογραφίες από τις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Η ιστοσελίδα-τέλος-προσφέρεται για πλοήγηση εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και τουρκική γλώσσα.

 

Γ. Κέντρο Πληροφόρησης για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρου

Ο εμπλουτισμός του κέντρου με εκδόσεις βιβλία και υλικά ποικίλου ενδιαφέροντος συνεχίστηκε και μέσα στο 2004.

Πολλά στελέχη της ΠΕΟ και του Λαϊκού Κινήματος χρησιμοποίησαν υλικά του κέντρου μας για τη συγγραφή των δικών τους άρθρων, μελετών, διδακτορικών κλπ. Υπάρχει πρόβλημα με το χώρο και πρέπει να σκεφτούμε κάποιες λύσεις (μεταφορά σε άλλο μεγαλύτερο χώρο ή να μας δοθεί δεύτερο δωμάτιο) αν θέλουμε να υπάρχει μία τάξη που να μας επιτρέπει να βρίσκουμε εύκολα τα υλικά που χρειαζόμαστε.

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005

Μέσα στο 2005 στόχος πρέπει να είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή της ομάδας συνεργατών στη δουλειά του Γραφείου. Εκτός από τα δύο στελέχη που σήμερα μαζί με τον υπεύθυνο του ΓΕΜ αποτελούν την ομάδα, θα πρέπει να βρούμε τουλάχιστον ένα εξωτερικό συνεργάτη. Υπενθυμίζουμε ότι βασικά καθήκοντα της Ομάδας είναι:

- H εκτίμηση των δραστηριοτήτων του Γραφείου και η έγκριση του Προγράμματος δράσης.

-Η συμβολή της με παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, απόψεις πάνω στις έρευνες, τις μελέτες, τα στοιχεία που ετοιμάζει το Γραφείο.

-Η συγγραφή μελετών από μέλη της ομάδας, με τη βοήθεια πάντα του Υπεύθυνου του Γραφείου, που να έχουν σχέση κυρίως με το αντικείμενο που ασχολείται το μέλος στην συντεχνία του.

Η πιο αποτελεσματική εμπλοκή της ομάδας αυτής στη λειτουργία του Γραφείου πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσει τις δραστηριότητες του ούτως ώστε να διαδραματίζει πιο αποφασιστικά το σημαντικό ρόλο που επωμίζεται.

Το Γραφείο Ερευνών και Μελετών προτείνει για το 2005 τις ακόλουθες μελέτες-έρευνες.

-Μελέτη για τον τομέα των κατασκευών.

-Μελέτη για τον Βιομηχανικό Τομέα-Προβλήματα-Προοπτικές μετά την ένταξη στην Ε.Ε.

-Μελέτη για το Τουριστικό Τομέα-Προβλήματα-Προοπτικές μετά την ένταξη στην Ε.Ε.

-Ανασκόπιση της Κυπριακής Οικονομίας για το 2005-Προοπτικές για το 2006.

-Πρόγραμμα Σύγκλισης-ΟΝΕ και ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Ευρώ.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο Μορφωτικό και Διαφωτιστικό Τομέα το Γραφείο θα συνεχίσει την εμπλοκή του στην εφαρμογή του Προγράμματος του Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου και του Ινστιτούτου Εργασίας συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των εμμίσθων όσο και των τοπικών στελεχών.

Η αρθρογραφία, τα ενημερωτικά σημειώματα πάνω σε τρέχοντα ζητήματα θα είναι στοιχεία της καθημερινής δουλειάς του Γραφείου ούτως ώστε Πρώτον τα συνδικαλιστικά στελέχη και τα μέλη της ΠΕΟ να είναι έγκαιρα  ενημερωμένα και δεύτερον να προβάλλονται οι θέσεις του Κινήματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η ιστοσελίδα μας στο διαδύκτιο θα αναβαθμίζεται συνεχώς και θα είναι ενημερωμένη για το κάθε τι που συμβαίνει στην Ομοσπονδία. Ήδη κυκλοφορήσαμε μια εγκύκλιο στην οποία καλούμε τις συντεχνίες να μεταφέρουν στον Υπεύθυνο της Ιστοσελίδας όλες τις ανακοινώσεις, έγγραφα, συμβάσεις, δραστηριότητες ούτως ώστε αυτές οι δραστηριότητες εκτός από τον τύπο να εμφανίζονται και στο Διαδύκτιο.

-Το Γραφείο θα συνεχίσει να επιλαμβάνεται τα θέματα της προστασίας του καταναλωτή με το νέο ρόλο που έχει αναλάβει και που έχει να κάνει με τον καλύτερο συντονισμό-συνεργασία και συμμετοχή στο Μέτωπο αγώνα για την αισχροκέρδεια με τη συμμετοχή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Καταναλωτών, τη μόρφωση των στελεχών πάνω σ’ αυτά τα θέματα και γενικά με την πιο στενή παρακολούθηση τους.

-Ο εμπλουτισμός, η επέκταση και η καλύτερη αξιοποίηση του Κέντρου Πληροφόρησης για θέματα Ε.Ε. και Κύπρου θα συνεχιστεί και μέσα στο 2005.

Επαναλαμβάνουμε, όμως, ότι θα χρειαστεί και δεύτερη αίθουσα για καλύτερη ταξινόμηση των υλικών και πρόσβαση σ’ όλα τα αρχεία.

Ο υπεύθυνος του Γραφείου θα εξακολουθήσει να μετέχει ενεργά:

-Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όπου μέσα στο 2005 προγραμματίζονται 4 συνεδρίες.

-Στη Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα καταναλωτών.

-Στο Στατιστικό Συμβούλιο.

-Στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος του στόχου 2 και 3 που αφορούν Σχέδια για την ανάπτυξη της αλιείας και περιοχών της Πράσινης Γραμμής, επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.