• +22866400
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόσβαση στο λογαριασμό μέλους

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο

 

Το ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο, άρχισε τη λειτουργία του την 01/01/2010, σαν αποτέλεσμα της συνένωσης 14 μικρών Επαρχιακών και Συντεχνιακών Ταμείων της Π.Ε.Ο. Αυτό, κατέστη αναγκαίο για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Ταμείων Προνοίας μετά τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας  και τη ψήφιση του  νόμου που αφορά τα Ταμεία Προνοίας που έχουν πάνω από 100 μέλη. Στις 28/12/2012, ψηφίστηκε νέος αυστηρότερος νόμος και νέοι Κανονισμοί που ψηφίστηκαν τον Απρίλιο του 2014.

Διαχρονικά η Π.Ε.Ο όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των Ταμείων Προνοίας, μέσω των Διαχειριστικών Επιτροπών, δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των κεφαλαίων τους για να μπορούν τα μέλη με την αφυπηρέτηση τους να έχουν στο ακέραιο το Ταμείο τους. Είναι ακριβώς γι’ αυτό το λόγο που το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας μελών της ΠΕΟ ακολουθεί συνετή και όχι επιθετική Επενδυτική Πολιτική, για να αποφεύγει στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να μένει εκτεθειμένο σε μεγάλους κινδύνους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα το Ταμείο μέχρι και το 2016, καθόρισε την ακόλουθη Στρατηγική για την επενδυτική του πολιτική: Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει καθορίσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου μετά από τη λήψη συμβουλής από εμπειρογνώμονες. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση  για το στρατηγικό καταμερισμό του Ταμείου έχει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2012 και αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό της τρέχουσας επενδυτικής πολιτικής. Για τη μελέτη για το στρατηγικό καταμερισμό του Ταμείου, επιμετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Ταμείο και πιο συγκεκριμένα η Αξία σε Κίνδυνο (“VaR”) και ο κίνδυνος μη επίτευξης των στόχων που τέθηκαν. Αυτά τα θέματα έχουν αναλυθεί κατά την πιο πρόσφατη αναθεώρηση για τη στρατηγική του Ταμείου στις 9 Νοεμβρίου 2012.

Η μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική των Διαχειριστών συμπεριλαμβάνεται στο στρατηγικό επενδυτικό καταμερισμό του αποθεματικού του Ταμείου, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

 

 

 

 

 

Με βάσει τους λογαριασμούς του έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, τα κεφάλαια του Ταμείου έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:

Μετρητά σε Εμπορικές Τράπεζες:           12,64%   

Μετρητά σε Συνεργατικά Ιδρύματα:          73,59%    

Χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και Εμπορικών Τραπεζών:           0,56%   

Μετοχές:                 1,05%   

Ακίνητα:                  0,15%    

Δάνεια:                  11,62%

Επενδυτικά Σχέδια:  0,39%                                                                       

                             100,00%        

Το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας μελών της Π.Ε.Ο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2010 με  € 47.327.374. Στις 31 Δεκεμβρίου  2012, οι λογαριασμοί των μελών του, έφτασαν τις  €62.392.545.  Το 2013, λόγω της  επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, οι εισπράξεις των εισφορών δεν κάλυπταν τις πληρωμές του Ταμείου γι’ αυτό και οι λογαριασμοί των μελών του, στις 31 Δεκεμβρίου 2013,  μειώθηκαν στις €60.090.179. Αυτό συμβαίνει για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος, είναι οι καθυστερήσεις στις εισπράξεις των εισφορών από τους εργοδότες, που έφτασαν το 27,28%, με αποτέλεσμα οι καταγγελίες προς την Αρμόδια Αρχή να αυξηθούν κατακόρυφα,  ο δεύτερος λόγος είναι η  μαζική αποχώρηση  μελών εξαιτίας των απολύσεων και ο τρίτος οι μειώσεις στις εισφορές κύρια των εργοδοτών.

 Με την έναρξη της λειτουργίας του το Ταμείο, στην προσπάθεια να εξυπηρετεί τα μέλη του έγκαιρα και αποτελεσματικά, εφάρμοσε διαδικασίες και κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται δίκαια και ομοιόμορφα. Η εκτύπωση και διανομή του Καταστατικού σ’ όλα  τα μέλη, η έκδοση φυλλαδίου με τους κυριότερους κανονισμούς του Ταμείου προς τα μέλη, η πραγματοποίηση συσκέψεων και συναντήσεων των μελών με τη Διαχειριστική Επιτροπή πέραν από τις Γενικές και Επαρχιακές Συνελεύσεις, βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία της Διαχειριστικής Επιτροπής με τα  μέλη, αλλά και στην εμπέδωση της σωστής αντίληψης για τα Ταμεία Προνοίας. Πρέπει να καλλιεργείται η κουλτούρα ότι τα Ταμεία Προνοίας έχουν σκοπό και στόχο να ενισχύσουν οικονομικά τα μέλη με την αφυπηρέτηση τους, εξασφαλίζοντας τους μία αξιοπρεπή διαβίωση και όχι να τους λύσουν πρόσκαιρα οικονομικά προβλήματα με δάνεια, όπως λειτουργούν τα διάφορα Ταμιευτήρια.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του Ταμείου και άλλων ενδιαφερομένων σας παρέχονται ηλεκτρονικά το Καταστατικό, ο Νόμος περί των Ταμείων Προνοίας, οι Κανονισμοί  και άλλα ενημερωτικά έντυπα.