Εκτύπωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΚ - ΠΕΟ - ΠΑΣΥΔΥ 24/4/2017

 

Πραγματοποιήθηκε   την   Πέμπτη   20   Απριλίου   2017,   Παγκύπρια   Σύσκεψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό μελών των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στο Συνεργατικό Κίνημα.

 

Στη   σύσκεψη   έγινε παρουσίαση  των   τελευταίων   εξελίξεων σε σχέση με τα εργασιακά θέματα στην  Συνεργατική   Κεντρική Τράπεζα, ενώ παράλληλα έγινε ενημέρωση των αντιπροσώπων για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν  στη  Μεσολαβητική Υπηρεσία  του  Υπουργείου Εργασίας.   Αντικείμενο   των   συναντήσεων   ήταν   η συνεχιζόμενη   παραβίαση   από   την   εργοδοτική   πλευρά   της   Έκτακτης  Ειδικής Συμφωνίας που υπογράφτηκε το 2014, με κυρίαρχα τα ζητήματα της συνομολόγησης ενιαίας συλλογικής σύμβασης, ενιαίου μισθολογίου, και επαναφορά μισθών και ωφελημάτων με βάση το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης που απορρέει από την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία Πλαίσιο.

 

Η εν λόγω Συμφωνία για την οποία υπάρχει διαφορά μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ και της Εργοδοτικής πλευράς, προνοεί όπως σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει την αποπαγοποιήση της ΑΤΑ ή /και των μισθολογικών αυξήσεων ή προσαυξήσεων μετά το τέλος του 2016, τότε τα μέρη θα προσέλθουν σε διάλογό, για εφαρμογή των σχετικών  άρθρων 2 και 5 της Συμφωνίας, ώστε να επιστραφεί μέρος των αποκοπών που αφορούν την μισθοδοσία  άλλα και μέρος του ποσοστού εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας των εργαζομένων.  Παράλληλα υπάρχει διαφορά  και στο άρθρο 9 της Συμφωνίας το οποίο αφορά το ενιαίο μισθολόγιο.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και αλλά θέματα που εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα για τα οποία  οι Συντεχνίες βρισκόμαστε σε διάλογο με την ΣΚΤ όπως το νέο Οργανόγραμμα  και τον αυξημένο φόρτο εργασίας του προσωπικού στα ΣΠΙ αλλά και στις κεντροποιημένες μονάδες / τμήματα.

 

Η σύσκεψη των αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα τις μέχρι στιγμής ενέργειες των Συντεχνιών και εξουσιοδότησε τις Γραμματείες τους όπως μέσα από τις διαδικασίες που προνοούνται από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, τηρουμένων των χρονικών πλαισίων των 6 εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας, να  συνεχίσουν την προσπάθεια για εξεύρεση συμφωνίας με την ΣΚΤ. Σε διαφορετική περίπτωση   να  μελετηθούν   τρόποι   αντίδρασης,   μη   αποκλεισμένων   και   δυναμικών μέτρων, οι οποίοι θα αποφασιστούν και θα εγκριθούν σε επαρχιακές συνελεύσεις όλων των μελών των Συντεχνιών μας.

 

 

Εκ των Συντεχνιών  ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ

Λευκωσία 24 Απρίλιου 2017

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 12:32
.
FaceBook  Twitter