Εκτύπωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ

Στις 30/11/2010 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ.

 

 

Θέματα της Συνεδρίας ήταν:

 

1)Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των Συμβάσεων που έληξαν και ανανεώθηκαν στο τέλος του 2009 και αρχές του 2010.

 

 

2)Καθορισμός της πολιτικής για το ύψος των διεκδικήσεων κατά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων που λήγουν το τέλος του 2010 και αρχές του 2011.

 

 

3)Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων από το συνάδελφο Ανδρέα Παυλικά.

 

 

4)Διάφορα.

 

Όσον αφορά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων που έληξαν το τέλος του 2009 και αρχές του 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι έγινε αρκετά καλή δουλειά αφού από τις 46 συμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα ανανεωθεί οι 35 και εκκρεμούν οι 11.

 

 

Τα αποτελέσματα για τις Συμβάσεις που ανανεώθηκαν θεωρούνται ως πολύ ικανοποιητικά αφού μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουν επιτευχθεί αυξήσεις στους μισθούς πολύ πιο πάνω από την παραγωγικότητα συγκεκριμένα για το πρώτο έτος ύψους 1.65% για το δεύτερο έτος 1.44% και για το τρίτο έτος 0.92%.

 

 

Πέραν των αυξήσεων βελτιώσεις έγιναν και άλλων ωφελημάτων όπως π.χ σε οκτώ Συλλογικές Συμβάσεις αύξηση του ταμείου προνοίας από 0.25% μέχρι 1%.

 

 

Αδυναμίες υπήρξαν στην περαιτέρω βελτίωση της εισφοράς των εργοδοτών στο Ταμείο Ευημερίας όπου στόχος της Συντεχνίας είναι η καθιέρωση του θεσμού σε όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις με εργοδοτική εισφορά ύψους 0,5%.

 

 

Επίσης τονίστηκε ότι θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στις Συμβάσεις που ακόμα εκκρεμούν και να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης τους στη βάση των αποτελεσμάτων αυτών που έχουν ανανεωθεί.

 

 

Όσο αφορά το καθορισμό της πολιτικής των αιτημάτων για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του 2010 και αρχές του 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πολιτική του κινήματος όπως αυτή αποφασίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ.

 

 

Η Συντεχνία καλείται να υποβάλει και να συζητήσει αιτήματα σε 54 Συλλογικές Συμβάσεις με 2561 απασχολούμενους μεταξύ των οποίων και μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

 

 

Όπως αναφερθήκαμε το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πολιτική του κινήματος σύμφωνα με την οποία το ύψος των αιτημάτων που θα υποβληθούν για να αποτελέσουν την βάση διαπραγμάτευσης για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων που λήγουν να στηρίζεται κυρίως στους πιο κάτω βασικούς παράγοντες:

 

 

  • Τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες το ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγικότητας σε συνάρτηση με την εξέλιξη στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
  • Την υπόσκαψη των μισθών από την διακίνηση των εργαζομένων.
  • Τη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ των ψηλά και χαμηλά αμειβόμενων.
  • Την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών κα γυναικών.
  • Τη συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας κ.α.

         

Όσον αφορά την Διεθνή Οικονομία είναι σαφές ότι η κρίση που ξέσπασε πριν δυο χρόνια δεν είναι μια συνηθισμένη μικρής διάρκειας και έκτασης οικονομική κρίση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη κρίση που περνά το καπιταλιστικό σύστημα. Μία κρίση που προέκυψε κύρια λόγο της παταγώδους αποτυχίας του δόγματος της ελεύθερης οικονομίας όπου τα πάντα θα τα ρύθμιζε ο ανταγωνισμός και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

 

 

Η διεθνής αλλά και η κυπριακή οικονομία την περίοδο αυτή βρίσκεται σε ύφεση με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Η Κυπριακή οικονομία ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης παρουσιάζει μείωση στον ρυθμό ανάπτυξης, σοβαρή αύξηση στο δημοσιονομικό έλλειμμα που υπερβαίνει το 6%, η ανεργεία έχει αυξηθεί στο 7% το δημόσιο χρέος επίσης ακολουθεί ανοδική πορεία και ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας περιορίζεται μόλις στο 0,43% «2008 – 2009 – 2010».

 

 

Η Κυβέρνηση με την σύμφωνη γνώμη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κατέθεσε στη βουλή διάφορα νομοσχέδια τα οποία στόχευαν στην αύξηση των εσόδων του κράτους με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την πρόσθετη φορολογία των κερδών και της μεγάλης αξίας ακίνητης περιουσίας. Η βουλή με την τοποθέτηση των άλλων κομμάτων εκτός του ΑΚΕΛ δεν επέτρεψε να εγκριθούν οι προτάσεις της Κυβέρνησης που θα βοηθούσαν στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και θα επέτρεπαν απρόσκοπτα να συνεχίσει την κοινωνική πολιτική και την πολιτική στήριξης της οικονομίας. Ωστόσο η Κυβέρνηση εφαρμόζοντας πολιτική μείωσης των μισθωτών στο δημόσιο τομέα και άλλα μέτρα εξοικονόμησης λειτουργικών δαπανών και παρά τις αντιξοότητες κατάφερε να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κοντά στο 6% και το δημόσιο χρέος γύρω στο 60%.

 

 

Ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης έχει ανατραπεί και αναμένεται το 2010 να κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 0,5%. Η ανεργία όμως παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όλες οι προβλέψεις τονίζουν ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, κύρια όμως οι πολιτικές δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνεργαστούν ώστε να παρθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα στηρίξουν την προσπάθεια για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, με κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο χωρίς να φορτώνεται το κόστος μονόπλευρα στους ώμους των εργαζομένων και των πολιτών που έχουν ανάγκη της κοινωνικής πρόνοιας.

Στις συνθήκες αυτές οι προτεραιότητες που το συνδικαλιστικό κίνημα θέτει μπροστά του,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ .

 

 

Έχοντας υπόψη τα διεθνή οικονομικά δεδομένα, την σημερινή κατάσταση και τις προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας θεωρούμε ότι κατά την επεξεργασία των αιτημάτων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του 2010 και αρχές του 2011, πρέπει να ακολουθήσουμε μια υπεύθυνα συγκρατημένη πολιτική. Το ύψος των διεκδικήσεων μας να καθοριστεί με στόχο το τελικό αποτέλεσμα για κάθε χρόνο να βρίσκεται κατά μέσο όρο στα πλαίσια της μέσης αύξησης της παραγωγικότητας των τελευταίων τριών χρόνων. Η παρούσα κατάσταση μας επιτρέπει να προβαίνουμε σε ξεχωριστούς χειρισμούς ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κλάδο ή επιχείρηση. Έτσι εάν σε ένα κλάδο δεν διαπιστώνονται ιδιαίτερα προβλήματα και οι μέσοι μισθοί και άλλα ωφελήματα των εργαζομένων βρίσκονται συγκριτικά με ανάλογες περιπτώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα τότε δικαιολογείται να στοχεύσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Το αντίθετο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις που τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι σε ψηλά επίπεδα όπως για παράδειγμα στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα.

 

 

Το κάθε τμήμα  της Συντεχνίας στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων εξετάζοντας με προσοχή τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην κάθε σύμβαση ή κλάδο θα πρέπει σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις εάν εμπλέκονται να καθορίσουν το ύψος των αιτημάτων και να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν τακτική για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιτυχία σε σύντομο χρόνο.

 

 

Κατά την άποψη μας το κυριότερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στις αυξήσεις των μισθών.

 

 

Στην παρέμβαση του ο Συνάδελφος Ανδρέας Παυλικάς υπεύθυνος του γραφείου ερευνών και μελετών της ΠΕΟ για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επ’ ευκαιρίας των όσων διατυπώνονται και λέγονται από διάφορους αφού αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό του νόμου και τη λειτουργία των κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισε ότι η βιωσιμότητα του ταμείου είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2048 και τα όσα λέγονται είναι προϊόν παραπληροφόρησης και λαϊκισμού.

 

 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στο σύνολο του μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς ετέρους και την κυβέρνηση μετά από δυο ανεξάρτητες μελέτες μια της κυβέρνηση και μια των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ συμφώνησαν στην σταδιακά αύξηση των εισφορών χωρίς ν αλλάζει το έτος συνταξιοδότησης εξασφαλίζοντας οικονομικά το ταμείο μέχρι το 2048.

 

 

Ταυτόχρονα εκθίασε την ευαισθησία της παρούσας κυβέρνησης και ιδιαίτερα του ιδίου του προέδρου Δημήτρη Χριστόφια όπου για πρώτη φορά στα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιουργείται αποθεματικό με την παραχώρηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε χρόνο της διακυβέρνησης του.

 

 

Επίσης ξεκαθάρισε ότι τα όποια προβλήματα που αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία του δημόσιου και του ημιδημόσιου τομέα δεν σχετίζονται με το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και κακώς εντέχνως συνδέονται με το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων από κάποιους.

 

 

Τέλος έγινε ενημέρωση στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Συντεχνία ως επίσης και διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας της δουλειάς του έμμισθου δυναμικού.

 

 

Σε δηλώσεις του στο Εργατικό Βήμα ο γραμματέας της Συντεχνίας συνάδελφος Σάββας Τούλουπος αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα καλά αποτελέσματα τα κάλεσε  να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και για την συζήτηση των αιτημάτων για τις Συλλογικές Συμβάσεις που λήγουν το τέλος του 2010 και αρχές του 2011 καθώς επίσης όπως τόνισε αυτή η περίοδος της προετοιμασίας και συζήτησης των αιτημάτων και γενικότερα η ζήμωση των ιδίων των εργαζομένων σε αυτή την διαδικασία προσφέρεται και πρέπει να αξιοποιηθεί και για την οργανωτική ανάπτυξη της Συντεχνίας.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 03 Απριλίου 2013 08:55
.
FaceBook  Twitter  

Τελευταία Νέα

You are here:   ΑρχικήΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΠΑΣΕΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ
ΠΕΟ ΜΕΝΟΥ