Εκτύπωση

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ

 

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ - ΠΕΟ

Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο την υπεράσπιση με κάθε τρόπο του δικαιώματος των εργαζομένων για οργάνωση και ρύθμιση των ορών απασχόλησης μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, διοργανώνουμε στις 3 Οκτωβρίου 2009, στην αίθουσα συνεδρίων του ΕΤΚΑ ΠΕΟ Λευκωσίας, το 30ον Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ. Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναλύσει τις οργανωτικές και οικονομικές επιτεύξεις της Συντεχνίας για το χρονικό διάστημα των πέντε χρόνων που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο,  και να καθορίσει τους νέους  στόχους  για όφελος των εργαζομένων μέχρι και το επόμενο Συνέδριο.  

Πολλά έχουν γίνει την περίοδο 2004-2008 όσον αφορά τις επιτεύξεις της Συντεχνίας μας. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στους κλάδους που εκπροσωπούμε. Βαδίζοντας στο δρόμο των αποφάσεων του προηγούμενου Συνεδρίου συνεχίζουμε τον αγώνα για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών μας , δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, βελτίωση της εργατικής  νομοθεσίας και του φορολογικού συστήματος προς όφελος των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

 

Παράλληλα προωθήσαμε τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους κλάδους που εκπροσωπεί η Συντεχνία μας, έχοντας τακτική επαφή μαζί τους στους χώρους εργασίας τους.  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και την προσπάθεια που έγινε για εφαρμογή των κριτηρίων για την απασχόληση των ξένων εργαζομένων στην Κύπρο, αλλά και  την  πάταξη της παράνομης απασχόλησης με χαμηλότερους μισθούς και ωφελήματα.

 

Την περίοδο που ανασκοπούμε, έχουμε ανανεώσει μεγάλο αριθμό συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους  που εκπροσωπεί η Συντεχνία μας.

 

Πέραν των αυξήσεων στους βασικούς μισθούς που έχουμε πετύχει έχουμε βελτιώσεις και στα ακόλουθα ωφελήματα:

 

·        Μίνιμουμ πρόσληψης

·         Ετήσιες άδειες ανάπαυσης

·        Ταμεία προνοίας

·         Φιλοδωρήματα

·         Ιατρική περίθαλψη

·        Ταμείο ευημερίας

Λόγω της συλλογικής και καλής λειτουργίας των διαφόρων σωμάτων  και μηχανισμών της Συντεχνίας, έχουμε φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στα ετήσια χρονιάτικα πλάνα, τόσο στον οργανωτικό, όσο και στον οικονομικό τομέα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας συνεδρίασε 16 φορές, το Εκτελεστικό Συμβούλιο 53 και η Γραμματεία 94 φορές. Όλες οι Επαρχιακές επιτροπές των τμημάτων συνεδρίαζαν κανονικά και παρακολουθούσαν τους οργανωτικούς και οικονομικούς στόχους της Συντεχνίας και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι .

 

Για να έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό και οι Τοπικές  Επιτροπές.  Το Δ. Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι οι Τοπικές Επιτροπές είναι βασικό κομμάτι του Συντεχνιακού μας μηχανισμού, τους έχει δώσει αρκετή βοήθεια για να μπορούν να διαδραματίζουν ακόμα καλύτερα το ρόλο τους. Περιθώρια για τη βελτίωση της λειτουργίας των Τοπικών Επιτροπών πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά.

 

Στη μαζικοποίηση τα αποτελέσματα μας είναι αρκετά καλά.  Για την περίοδο που ανασκοπούμε έχουμε συνδέσει με τη Συντεχνία 5721 νέα μέλη.  Με την εγγραφή των νέων μελών έχουμε πετύχει την αύξηση της δύναμης  μας με 627 μέλη εφόρου.

 

Στην οργάνωση των νέων επιχειρήσεων πετύχαμε την οργάνωση της εταιρείας GAP AKIS EXPRESS μιας μεγάλης εταιρείας με μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, κυρίως Κύπριων, που είχε θετικό αντίκρισμα στην οργανωτική δύναμη της Συντεχνίας μας.  Έχουμε επίσης  οργανώσει άλλες 100 νέες επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζόμενων, κυρίως αλλοδαπών.

 

Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει για την οργάνωση και άλλων νέων επιχειρήσεων, χωρίς όμως να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και στο μέλλον, γιατί η οργάνωση τους συμβάλλει σημαντικά στην οργανωτική ανάπτυξη της Συντεχνίας και βοηθά τους εργαζομένους να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

 

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα μας είναι και ο τομέας των οικονομικών.  Το 2004-2008 έχουμε εισπράξει £1105883,00 από συνδρομές.  Οι συνδρομές των μελών πέρα από τη σύνδεση του μέλους με τη Συντεχνία, έχουν τεράστια οικονομική σημασία και αναμφίβολα είναι ο κυριότερος οικονομικός πόρος μας.  Επιπλέον εισπράξεις έχουμε  και από άλλους πόρους, όπως οι εισπράξεις από συνδρομές που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου οικονομικού πλάνου της Συντεχνίας.

 

Σημαντική είναι και η δουλειά που γίνεται και για τον έρανο της ΠΕΟ, όπου έχουμε εισπράξεις για την περίοδο που ανασκοπούμε £136843.00, που προέρχονται από εισφορές φίλων και από  το πρωτομαγιάτικο λαχείο.  Καλά οικονομικά αποτελέσματα έχουμε και από τη διεξαγωγή του Παγκύπριου χορού που διοργανώνει η Συντεχνία κάθε χρόνο.  

 

Στη μορφωτική και διαφωτιστική δραστηριότητα η Συντεχνία μας συνεχίζει να  δίνει μεγάλη σημασία.  Σε συνεργασία με το ΙΝΕΚ πραγματοποιήθηκαν 99 σεμινάρια  με διάφορα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους.

  Το Εργατικό Βήμα είναι το εκφραστικό όργανο της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της.  Είναι το μέσο επαφής με τους εργαζόμενους για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση τους  για διάφορα εργασιακά θέματα για νέες νομοθεσίες και για τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους γενικότερα.Η Συντεχνία μας δίκαια είναι περήφανη γιατί ήταν πρωτοπόρος στον αγώνα  για καθιέρωση του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής  Αναπαραγωγής των μισθών  (ΑΤΑ). Την περίοδο 2004-2008 οι συνολικοί μισθοί των εργαζομένων αυξήθηκαν λόγω της ΑΤΑ με 13.39%. Ενώ  η ΑΤΑ εξακολουθεί να αποτελεί στόχο των εργοδοτικών οργανώσεων καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Διεθνούς Τράπεζας .  

Η Συντεχνία μας με την καθοδήγηση της ΠΕΟ έχει λάβει υπόψη της στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, δια σκοπούς αυξήσεων  και την απώλεια που είχαν οι εργαζόμενοι από το μη υπολογισμό των φόρων κατανάλωσης δια σκοπούς ΑΤΑ.

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Συντεχνία μας θα επαγρυπνεί για τη διατήρηση αυτού του πολύ σημαντικού θεσμού των εργαζομένων.

 

Κλείνοντας κρίνω απαραίτητο να αναφερθώ και στα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Συντεχνία μας λόγω της πολυκλαδικότητας της.  Προβλήματα  που αφορούν τον κλάδο της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, τον κλάδο των Μεταφορών, τον κλάδο Λιμενεργατών, τον κλάδο Ναυτεργατών, τον κλάδο Αναψυκτικών και Χυμοποιείων και τον κλάδο των Πετρελαιοειδών.

 

Ελπίζω και εύχομαι ότι  το νέο Δ. Συμβούλιο που θα εκλεγεί από το Συνέδριο αυτό θα  ενδιατρίψει στα προβλήματα που απασχολούν τους πιο πάνω κλάδους.

 

Είμαι σίγουρος ότι το 30ον Παγκύπριο Συνέδριο θα είναι η έναρξη για νέους αγώνες, για νέες επιτυχίες και νέες προοπτικές, όχι μόνο για την ενδυνάμωση της Συντεχνίας μας, αλλά κυρίως προς όφελος των εργαζομένων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 13:03
.
FaceBook  Twitter  

Τελευταία Νέα

You are here:   ΑρχικήΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΑΡΘΡΑΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ
ΠΕΟ ΜΕΝΟΥ