Εκτύπωση

 

Ποιοι Είμαστε

Συντονιστής του έργου είναι το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο (ΠΕΟ)και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 1. Το Γραφείο Νεολαίας και το Γραφείο Διεθνών σχέσεων της ΠΕΟ με σκοπό τη διασφάλιση της συμμετοχής Ε/Κ και Τ/Κ νέων και την επικοινωνία με ανώτατους αξιωματούχους που ασχολούνται με θέματα νεολαίας. Η επιλογή των ατόμων από τα εν λόγω γραφεία γίνεται στη βάση των γνώσεων, της εμπειρίας των ικανοτήτων και του δικτύου επαφών τους.

2. Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ),  ως ερευνητικό Ινστιτούτο του έχει ανατεθεί με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, η διεξαγωγή της δημοσκόπησης. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ως ανεξάρτητο Ερευνητικό Ινστιτούτο διαθέτει επαρκή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας δημοσκοπήσεων σε κοινωνικά θέματα.

 3. Ε/Κ και Τ/Κ νέοι  οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη δημοσκόπηση, στα θεματικά  εργαστήρια, στο Δικοινοτικό Συνέδριο, στις συναντήσεις με αξιωματούχους και στην τελική εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων.

4. Εμπειρογνώμονες  για το σχεδιασμό και το συντονισμό των Θεματικών εργαστηρίων σε τοπικό επίπεδο. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγηκαν αναλόγως των προσόντων τους, της εμπειρίας τους σε θέματα νεολαίας καθώς και με την κοινότητα στην οποία ανήκουν για να διασφαλιστεί η συμμετοχή και από τις δύο κοινότητες

5.Οι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής για τη νεολαία και οι αξιωματούχοι που θα συναντηθούν  με τους νέους θα επιλεγούν βάση της δράσης και των δραστηριοτήτων τους σχετικά με ζητήματα και θέματα  που απασχολούν τη νέα γενιά.

 

.
FaceBook  Twitter  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΕΟ 2018

ΠΕΟ ΜΕΝΟΥ